16:19 af

Carl Holst_fritlagt
Brevhoved CH
Giv agt! Jeg har fået kommandoen over jer, og jeg tror, det bliver noget af en stroppetur for alle. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste for at råbe mine ordrer så formfuldent og højt, jeg kan. Der ligger mange hårde opgaver foran os, så vi kan lige så godt tage fat.
 
Vedr. fangeudleveringer
Jeg skal naturligvis vide det, hvis der igen sker fangeudleveringer fra danske soldater. Men for at undgå den suppedas som min forgænger er havnet i, vil jeg gerne have det at vide i ikke-definitive tal. Det kan fx være
 
  • Et halvt snes fanger
  • Tæt på en håndfuld fanger
  • En hob fanger
  • Godt og vel et dusin fanger
 
Ligeledes vil jeg heller ikke vide, hvem fangerne udleveres til. Her kan vi fx anvende benævnelser som”nogle andre”, ”nogle, som vi måske/måske ikke havde et ’samarbejde’ med”, ”lejesoldater af anden militær herkomst”.
 
Hvis I følger disse to anvisninger, opstår der ikke en situation, hvor vi ender med at skulle lukke en dyr kommission.
 
Trusselsbilledet
En af vores vigtigste opgaver bliver at møde trusselsbilledet fra øst. Rusland. Putin. Det bliver ikke nogen nem opgave. Russerne er vant til at se overgivelser, så vi skal virkelig vise Putin et hvidt flag, vi kan være stolte af. Martin Henriksen har anmodet om, at vi maler fire røde felter på det, men det tror jeg ikke er en skudsikker løsning.
 
Særligt om Bornholm
Bornholm er vores yderste bastion mod øst og samtidig det sted, ruserne vil indtage først. Efter Folkemødet er bornholmerne heldigvis vant til at blive indtaget af gæster, der taler om verdensherredømme. Modsat Geert Wilders så rejser russerne nok ikke igen. Jeg har derfor anmodet om, at vi får lavet skilte for Krøllebølle-isen med kyrilliske bogstaver. Igen er det ikke noget, som Martin Henriksen bliver alt for glad for.
 
Flagdage
For nogle år siden fik vi jo en flagdag for udsendte soldater. Jeg synes, det er et udmærket tiltag, men det behøver skam ikke at stoppe der. Jeg vil arbejde hårdt for, at vi får indført en desertør-flagdag, hvor Dannebrog helt fjernes fra flagstangen. Jeg har stor sympati for de soldater, der vælger at strække våben og forlade sin post. Det skal der mod til. Som forhenværende regionsformand kender jeg kun alt for godt trangen til at forlade en synkende skude.
 
Jeg vil i begrænset omfang besvare opfølgende spørgsmål til denne mail. Men I skal altså ikke bombardere mig med mails.
 
Træd af!
 
Holst

 
 

Comments are closed.