LogoDet var vigtigt for mig, at billederne var både livagtige og akkurate. Jeg ville have min families ”sjæl” gengivet om man vil. Det har MyrthueLarsen formået til UG. Der var både mange portrætter og et behov for en høj detaljeringsgrad, hvilket gjorde det til en omfattende proces. Der var dog helt fra starten en høj grad af kommunikation og forventningsafstemning i forhold til både de enkelte portrætter og det samlede resultat. MyrthueLarsen lavede ikke blot portrætterne, men gjorde mig til en del af processen, når der var tanker omkring ændringer, tilretninger eller gode forslag. En fantastisk oplevelse fra start til slut.

Marc Bennedsen, søn

Marc henvendte sig til os i sommeren 2015, fordi han ville give sin far en gave. Det skulle være en collage med hele hans familie samt gåsetårnet i Vordingborg, som betyder meget for familien. 

Tegningerne er lavet i en elegant, fin streg og er tegnet efter fotografier, som familien fandt til os.

 

Tegningen blev trykt i storformat (70 x 70 cm) og rammet ind hos et professionelt rammeri. Den blev efterfølgende hængt op i familiens private hjem.

Hver enkelt motiv er lavet særskilt og kan således også printes og rammes ind enkeltvis eller bruges digitalt på fx Facebook.